ဝိုး .. သင္ဟာ EXO ဖန္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီသတင္းအျပင္ ဒီသတင္းတင္တဲ့ Media ကိုပါ မုန္းမိပါလိမ့္မယ္ ။ မၾကာေသးမီက EXO Chanyeol ရဲ႕ ဘရာဇီယာဝတ္ထားတယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ပံုတစ္ပံုတက္လာပါတယ္ ။ 

Bra ဝတ္ထားတယ္လို႔ထင္ရတဲ့ Chanyeol ရဲ႕ပံုျဖစ္ပါတယ္

ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ ဘရာဇီယာတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး ။ V shaped အတြင္းခံအက်ီၤဝတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ ။ အေပၚအက်ီ  ပါးေနတာေၾကာင့္ အတြင္ခံကို ျမင္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘရာဇီယာ ပံုစံျဖစ္သြားရတာျဖစ္ပါတယ္ ။

💚 Hangura is Beside You ! 💚

💛 KOREA CELEBRITIES FANS 💛

Advertisements