ေမလ ၉ ရက္ေန႔က ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ သမၼတသစ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ပါတယ္ ။ 2NE1 အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ပက္ခ္ဘြန္းကေတာ့ သမၼတသစ္ေရြးပြဲမွာ သူမရဲ႕ Post နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေနပါတယ္ ။ 

ဘြန္းဟာ သူမရဲ႕ Twitter မွာ မဲေပးတဲ့ဓာတ္ပံုနဲ႔အတူ ” ဒါဟာ ဘဝရဲ႕ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ကိုယ္တိုင္မဲေပးျခင္းပါ ” လို႔ caption ေရးခဲ့တာပါ ။ ဒါနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးပရိတ္သတ္ေတြၾကားေျပာစရာေတြျဖစ္လာပါတယ္ ။

ပက္ခ္ဘြန္းဟာ 1984 မွာေမြးဖြားျပီး အသက္၃၃ ႏွစ္ရွိပါျပီ ။ သူမအတြက္ ဒါဟာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္မဲေပးျခင္းလို႔ဆိုရင္ အရင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မဲမေပးခဲ့ဘူးလို႔ ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒါေပမယ့္ ပက္ခ္ဘြန္းဟာ ငယ္စဥ္ကတည္းက ႏိုင္ငံျခားမွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရၿပီး ၾကားထဲမွာလည္း က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားမွာေနထ်ဳင္ခဲ့သူပါ ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္မရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္တစ္ရက္မွာေတာ့ သူမဟာ caption ကိုျပင္လိုက္ပါတယ္ ။ ဒီစာကေတာ့ သူမဟာ အရင္ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း မဲေပးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သြားပါတယ္ ။

ဘဝမွာ တစ္ေယာက္တည္း မဲသြားေပးတာ ဒါ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ပါ

   >> ပက္ခ္ဘြန္း <<

သူမဟာ comment ေတြကို ျပန္ေျဖရင္းပိုရွင္းျပခဲ့ပါတယ္ ။

ဒါက ကၽြန္မတစ္ေယာက္တည္း မဲသြားေပးတာ ပထမဦးအႀကိမ္လို႔ေျပာတာပါ €€ passport လုပ္ျပီးေနာက္ပိုင္းမွာေပါ့

>> ပက္ခ္ဘြန္း<<

💚 Hangura is Beside You ! 💚

💛 KOREA CELEBRITIES FANS 💛

Advertisements